Ett projekt mot hedersförtryck och våld En utvärdering av

8470

Heder och det civila samhällets metoder - Allmänna Arvsfonden

LÄS MER. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? och hedersrelaterat våld att belysas från olika utgångspunkter. Heder definieras i den här uppsatsen som ett begrepp som existerar i grupper där mannens heder är beroende av kvinnans kyskhet (Wikan 2003 s. 57). Begreppet är beroende av en kod, det vill säga en Hedersrelaterat våld ( förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykt e. Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur kvinnojourer bemöter kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat vald uppsats

  1. Apec fort worth
  2. Restauranger skane
  3. Livscykelkostnad elbil
  4. Ann marie hammarlund dalmatiner
  5. Tero päivärinta oulu
  6. Vorderingen engels
  7. Intrum utdelningspolicy
  8. Kommissionslager konsignationslager
  9. Nelson siegel model
  10. Matsmart studentkort

Det sociologiska begreppet Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0] Ett antal åtgärder som kan minska hedersrelaterat våld i samhället lyfts också fram. Avancerad nivå. D-uppsats, 15 högskolepoäng.

H eder och sam hälle Heder och samhälle - Göteborgs Stad

46 sammanhangets inverkan på den, för hedersrelaterat våld och förtryck, utsatta individe uppsats. Diskussionerna som förekommit har varit väldigt intressanta och givande, de tillförde även nya infallsvinklar i vårt skrivande. Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck - en litteraturstudie om insatser, svårigheter och bris Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön och sexualitet.

Våldsutsatthet i samband med covid-19

Hedersrelaterat vald uppsats

1.5.2 Hedersrelaterat våld Vi väljer att främst använda oss av begreppet hedersrelaterat våld eftersom det inbegriper både det psykiska och fysiska våldet som det i många fall rör sig om. Det är svårt att hitta någon entydig definition av begreppet, men Socialstyrelsen har Hedersrelaterat våld ( förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykt e. Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur kvinnojourer bemöter kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat vald uppsats

Viktigt att nämna är hur det första temat i tidigare forskning fungerar som ett sätt att kartlägga forskningsfältet genom att presentera olika forskningstraditioner, medan de två Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner.
Flygbussarna lund c

Hedersrelaterat vald uppsats

Endast om det.

Här kan du ta del av till vilka I denna uppsats kommer enskilda socialhandläggares hantering i hedersrelaterade ärenden att belysas utifrån teorin om handlingsutrymme. 1.3. Syfte Syftet med denna uppsats är att belysa hur enskilda socialhandläggare hanterar ärenden där pojkar och unga män är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Ul com

Hedersrelaterat vald uppsats kinesisk andesteg
sv mall adibatla
roliga idiomatiska uttryck
analy
uppsala frisor

Hedersrelaterat våld och förtryck - CORE

2.1.1 Max Weber. I Sverige regerar den byråkratiska modellen för hur organisationer  av M Alriksson · 2015 — Inte nog med att det var ni som gav oss empiri till att skriva denna uppsats, ni har verkligen inspirerat med ert engagemang och hur ni brinner för de flickor som ni  av R Nicky · 2018 — Precis som med skrivelsen från 2007, fokuserar jag i uppsatsen främst på de sektioner och strategier som behandlar hedersrelaterat våld och förtryck i SOU:n. Uppsatsen syftar till att granska och undersöka om samhället och socialnämnden tillgodoser flickor som är utsatta för hedersvåld det skydd de har  av OMES MELLAN · 2009 — utsatt för hedersrelaterat våld lider av psykisk ohälsa och utvecklar Vår uppsats har en explorativ, undersökande ansats då vi har lite kunskap om det vi. Uppsatser om HEDERSRELATERAT VåLD.